Työnantajalle

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä ja kouluttaa henkilöstöään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

ta.jpg

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun:

• yritys tarvitsee uutta työntekijää
• alalle ei löydy valmiiksi koulutettuja työntekijöitä
• työnantaja haluaa kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
• työntekijöillä pitää olla alalle sopiva tutkinto

Työnantajan tehtävät oppisopimuskoulutuksessa:

• hoitaa työsuhdeasiat
• järjestää oppimista tukevat työtehtävät
• nimeää vastuullisen työpaikkakouluttajan
• vastaa työssä oppimisen toteutumisesta
• vastaa opiskelijan osallistumisesta tietopuoliseen opetukseen
• vastaa tutkintotilaisuuksien arvioinnista
• pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
• ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista oppisopimuskeskukseen

Työpaikkakouluttaja

• suunnittelee työssä oppimisen kokonaisuudet yhdessä opiskelijan kanssa
• ohjaa, tukee, kannustaa opiskelijaa työtehtävissä
• vastaa opiskelijan ammattitaidon kehittymisen seuraamisesta
• vastaa opiskelijan arvioinnista yhdessä opiskelijan kanssa
• pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
• ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista oppisopimuskeskukseen


Katso myös

Esimiehelle |Rahoitus | Näyttötutkinnot | Työpaikkakouluttajan opas